Disclaimer

Auteursrecht

Copyright Daimler AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beeld- en geluidsmateriaal, animatie- en videobestanden en de wijze waarop deze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht of enig andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze mogen noch voor handelsdoeleinden noch ter verspreiding worden gereproduceerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Enkele websites van Daimler bevatten ook materiaal waarop auteursrecht berust dat ons ter beschikking is gesteld.

 

Producten en prijzen

Na sluiting van de redactie van individuele pagina's kunnen nog wijzigingen bij producten en diensten ontstaan zijn. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen van kleurtint en wijzigingen aan de leveringsomvang of diensten van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, voor zover de wijzigingen of afwijkingen rekening houdende met de belangen van Daimler voor de klant redelijk zijn. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, opties of andere onderdelen bevatten die niet tot het standaard leveringspakket behoren. Kleurafwijkingen zijn technisch mogelijk. Bepaalde pagina's kunnen ook types en functies bevatten die in bepaalde landen niet aangeboden worden. Informatie over wettelijke, rechtelijke en fiscale voorschriften en gevolgen zijn alleen voor de Bondsrepubliek Duitsland geldig. Behoudens andersluidende regeling in de verkoop- of levervoorwaarden gelden de op de dag van de levering geldige prijzen. Voor onze contracten vormen de prijzen een vrijblijvende prijsaanbeveling. Vraag daarom a.u.b. een vestiging of contractpartner naar de laatste stand.

 

Handelsmerken

Waar niet anders aangegeven, zijn alle op de websites van Daimler genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van Daimler AG. Dit geldt met name voor de modelnamen evenals voor alle logo's en emblemen van de onderneming.

 

Licentierechten

Daimler stelt zich ten doel een innovatief en informatief internetprogramma aan te bieden. We hopen dan ook dat u onze creatieve uitingen zult waarderen. We vragen echter begrip voor het feit dat Daimler zijn intellectueel eigendom, inclusief patenten, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen en dat deze websites geen licentierecht op het intellectueel eigendom van Daimler kunnen verlenen.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen over onze actuele inschatting van toekomstige processen. Woorden zoals »anticiperen«, »aannemen«, »denken«, »inschatten«, »verwachten«, »voornemen«, »kunnen«, »plannen«, »projecteren«, »zouden« en vergelijkbare begrippen kenmerken zulke toekomstgerichte verklaringen. Deze uitspraken zijn onderworpen aan verschillende risico's en onzekerheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn een ongunstige ontwikkeling van de wereldeconomie, met name een afname van de vraag in onze belangrijkste afzetmarkten, een verslechtering van onze herfinancieringsmogelijkheden in de financiële markten en kredietmarkten, situaties van overmacht zoals natuurrampen, terroristische daden, politieke onrust, militaire conflicten, industriële ongevallen en hun gevolgen voor onze verkoop-, inkoop- en productie- of financieringsactiviteiten, wijzigingen van wisselkoersen en tolbepalingen, een verandering van het consumentengedrag richting kleinere en minder winstgevende voertuigen of een mogelijke afname van de aanvaarding van onze producten en services met als gevolg een beperking bij de handhaving van prijzen en bij de werklast van productiecapaciteiten, prijsverhogingen bij brandstoffen en grondstoffen, onderbrekingen van de productie vanwege materiaaltekorten, personeelsstakingen of leveranciersfaillissementen, een daling van de wederverkoopprijzen van tweedehands voertuigen, de succesvolle implementatie van maatregelen voor kostenreductie en efficiëntieverbetering, de zakelijke vooruitzichten van de bedrijven, bij welke we belangrijke belangen hebben, de succesvolle implementatie van strategische samenwerkingen en joint ventures, de wijziging van wetten, bepalingen en bestuurlijke richtlijnen, met name voor zover deze betrekking hebben op voertuigemissies, brandstofverbruik en veiligheid, evenals de afronding van lopende bestuurlijke of door de overheid aangevraagde onderzoeken en het resultaat van lopende of dreigende toekomstige rechtszaken en andere risico's en onberekenbare factoren, waarvan enkele in het actuele jaarverslag onder de kop »Verslag risico's en mogelijkheden« zijn beschreven. Als een van deze onberekenbare factoren of onzekerheidsfactoren optreedt of als de veronderstellingen op basis van de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, kunnen de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk afwijken van de in deze verklaringen genoemde of impliciet geformuleerde resultaten. We hebben niet de intentie en gaan geen verplichting aan toekomstgerichte uitspraken voortdurend te actualiseren, aangezien deze uitsluitend gebaseerd zijn op de situatie op de dag van publicatie.

 

Aansprakelijkheid

De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Ze vormen met name op geen enkele wijze een stilzwijgende toezegging of garantie met betrekking tot de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doelen, het voldoen aan wettelijke bepalingen of het niet-in-strijd-zijn met patenten.

 

Op onze website vindt u ook links naar andere websites. Graag wijzen we u erop dat we geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van deze gelinkte websites. We bieden dan ook geen enkele garantie met betrekking tot actualiteit, juistheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie die op genoemde websites wordt aangeboden. Tegen deze achtergrond distantiëren we ons hier derhalve bij van de volledige inhoud van deze websites. Deze verklaring is van toepassing op alle op onze website voorkomende links naar externe websites, evenals de inhoud van genoemde externe websites.

 

Informatie over onlinegeschillenbeslechting

De EU-commissie heeft een internetplatform voor de beslechting van geschillen (het zogeheten “OS-platform”) ontwikkeld. Dit platform dient als hulpmiddel voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die uit online-koopovereenkomsten zijn voortgekomen. U vindt het platform op:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Opmerking met betrekking tot § 36 van het Duitse “Verbraucherstreitbeilegungsgesetz” (VSBG)

Daimler AG zal niet deelnemen aan een geschillenbeslechtingsproces bij een instantie voor consumenten in de zin van het Duitse “Verbraucherstreitbeilegungsgesetz” (VSBG) en is hiertoe ook niet verplicht.

 

Priorisering

Gebruiksvoorwaarden voor een digitaal aanbod hebben prioriteit boven deze juridische aanwijzingen.