Sorry. We hebben niets gevonden.

DISCLAIMER.

COPYRIGHTS.

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Daimler Truck Nederland B.V., A Daimler Truck company ©, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69861935. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internetsites van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

PRODUCTVARIATIES.

Sommige productinformatie, illustraties en afbeeldingen op deze internetsite kunnen zijn gemaakt voor algemeen gebruik op Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) websites die worden onderhouden in verschillende landen ter wereld. Daarom is sommige informatie van auto´s en/of accessoires die in sommige landen niet leverbaar zijn of die, om in dergelijke landen te voldoen aan de lokale marktvraag of regulerende maatregelen, mogelijk alleen leverbaar zijn in andere specificaties of configuraties, mogelijk onjuist.

Als u geïnteresseerd bent in een model, lak, optie of accessoire die op de internetsite wordt getoond en u niet zeker bent van de beschikbaarheid of specificatie in uw plaats, kunt u contact opnemen met Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) en/of een plaatselijke geautoriseerde dealer voor het desbetreffende product, voor informatie over actuele bijzonderheden in uw plaats.

PRIJZEN.

Alle prijzen van voertuigen zijn consumentenadviesprijzen. Deze prijzen bestaan uit de netto catalogusprijs, geadviseerde kosten rijklaar maken, BPM, 21% BTW, leges aanvraag kenteken € 39,00 en leges tenaamstelling kenteken € 6,06 (over de leges wordt geen BTW berekend). In de prijs is tevens de heffing opgenomen voor CO2-uitstoot. Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

HANDELSMERKEN.

Tenzij anders aangegeven, vallen alle merken die worden weergegeven op Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) internetsites onder de handelsmerkrechten van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company). Dit geldt in het bijzonder voor de modelnaamplaten, de bedrijfslogo’s en emblemen van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company).

GEEN LICENTIES.

Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) heeft een innovatieve en informatieve internetsite willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze internetsite, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) geeft of zal worden beschouwd te geven.

AANSPRAKELIJKHEID..

De informatie op de pagina’s van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

U zal op onze webpagina’s links vinden naar andere sites waarop wij geen enkele invloed hebben. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de vorm of de inhoud van pagina’s die worden opgeroepen door een hypertext-link op onze site. Wij kunnen de nieuwswaarde, de correctheid, de volledigheid en de kwaliteit van de informatie op die sites niet garanderen. Wij distantiëren ons in het licht hiervan van de inhoud op deze pagina’s. Deze verklaring geldt voor alle links naar externe webpagina’s en hun inhoud die op onze webpagina‘s voorkomen.

INFORMATIE OVER ONLINE GESCHILLENBESLECHTING.

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor online geschillenbeslechting (zgn. Online Dispute Resolution (ODR) platform) gelanceerd. Het ODR-platform fungeert als centraal punt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. U komt op het ODR-platform via de link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN.

Deze internetsite bevat toekomstgerichte verklaringen (´forward-looking statements´) die zijn gebaseerd op overtuigingen van het management van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company). Wanneer op deze internetsite woorden als ´tegemoet zien´, ´geloven´, ´schatten´, ´verwachten´, ´van plan zijn´, ´plannen´ en ´uitstippelen´ worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de opvattingen van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) op de datum waarop ze zijn gedaan met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico´s en onzekerheden. Zoals uitgelegd in verklaringen van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (inclusief het meest recente jaarverslag op Form 20-F), kunnen vele factoren tot gevolg hebben dat actuele resultaten wezenlijk verschillend kunnen zijn van de resultaten die hier worden voorzien, zoals, onder andere, veranderingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden, veranderingen in wisselkoersen en rentestanden, introductie van concurrerende producten, gebrek aan acceptatie van nieuwe producten of diensten en wijzigingen in bedrijfstrategie. Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) wijst elke intentie of verplichting af om deze toekomstgerichte verklaringen up-to-date te maken.

GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN.

De informatie op deze website wordt door Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) verstrekt en wordt voorzover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

GELINKTE SITES.

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) en Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. Mercedes-Benz Trucks (A Daimler Truck company) kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.